Aktualności

Oferta pracy
28.04.2021

ELKOM sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu, ul. Norweska 11
zatrudni pracownika na stanowisko
Referent ds. eksploatacji budynków
Więcej informacji w załącziku

Referent ds. eksploatacji budynków

https://elkom.com.pl/media
Oferta pracy
28.04.2021

ELKOM sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu, ul. Norweska 11
zatrudni pracownika na stanowisko
Referent ds. eksploatacji budynków
Więcej informacji w załącziku

Referent ds. eksploatacji budynków

Oferta pracy
28.04.2021

ELKOM sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu, ul. Norweska 11
zatrudni pracownika na stanowisko
Technik / Specjalista ds. rozliczeń
więcej informacji w załączniku

Technik / Specjalista ds. rozliczeń

https://elkom.com.pl/media
Oferta pracy
28.04.2021

ELKOM sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu, ul. Norweska 11
zatrudni pracownika na stanowisko
Technik / Specjalista ds. rozliczeń
więcej informacji w załączniku

Technik / Specjalista ds. rozliczeń

Dzień wolny od pracy
28.04.2021

Zarząd ELKOM sp. z o.o. informuje,
że w dniu 04.05.2021r
Spółka ELKOM będzie nieczynna.
Dzień 04 maja 2021r został ustanowiony dodatkowym dniem wolnym od pracy
w zamian za święto przypadające w sobotę 01 maja 2021r.

https://elkom.com.pl/media
Dzień wolny od pracy
28.04.2021

Zarząd ELKOM sp. z o.o. informuje,
że w dniu 04.05.2021r
Spółka ELKOM będzie nieczynna.
Dzień 04 maja 2021r został ustanowiony dodatkowym dniem wolnym od pracy
w zamian za święto przypadające w sobotę 01 maja 2021r.

Oferta Pracy
19.04.2021

ELKOM sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu ul. Norweska 11
zatrudni pracownika na stanowisko
Spawacz - Instalator sieci sanitarnych

Więcej informacji w załączniku
Spawacz - Instalator sieci sanitarnych

 

https://elkom.com.pl/media
Oferta Pracy
19.04.2021

ELKOM sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu ul. Norweska 11
zatrudni pracownika na stanowisko
Spawacz - Instalator sieci sanitarnych

Więcej informacji w załączniku
Spawacz - Instalator sieci sanitarnych

 

Ubezpieczenie na mieszkanie-Uniqa
21.04.2021

Ubezpieczenie na mieszkanie w atrakcyjnej cenie już w ELKOM sp. z o.o.

Specjalnie dla Was udostępniliśmy ubezpieczenie na mieszkanie w atrakcyjnej cenie.

Zawarcie polisy jest bardzo proste, a cały proces trwa 3 minuty. Zaloguj się, wskaż mieszkanie, wybierz zakres i opłać polisę.

A to wszystko online bez wychodzenia z domu bezpośrednio z aplikacji.

Oferta powstała we współpracy z renomowanym ubezpieczycielem Uniqa, a produkt "Bezpieczne Mieszkanie" jest wielokrotnie nagradzanym produktem na rynku ubezpieczeniowym.

 

https://elkom.com.pl/media
Ubezpieczenie na mieszkanie-Uniqa
21.04.2021

Ubezpieczenie na mieszkanie w atrakcyjnej cenie już w ELKOM sp. z o.o.

Specjalnie dla Was udostępniliśmy ubezpieczenie na mieszkanie w atrakcyjnej cenie.

Zawarcie polisy jest bardzo proste, a cały proces trwa 3 minuty. Zaloguj się, wskaż mieszkanie, wybierz zakres i opłać polisę.

A to wszystko online bez wychodzenia z domu bezpośrednio z aplikacji.

Oferta powstała we współpracy z renomowanym ubezpieczycielem Uniqa, a produkt "Bezpieczne Mieszkanie" jest wielokrotnie nagradzanym produktem na rynku ubezpieczeniowym.

 

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE NR ELK 5/2021
18.02.2021

w trybie przetargu nieograniczonego, nie podlegające Ustawie:
Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie zaupowe nr 5/2021 pn.
" Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie wolnostojącej z częścią gospodarczą,
czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
z częścią gospodarczą oraz zagospodarowanie terenu "

 

Informacja o zakończeniu Postępowania zakupowego nr 5/2021

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
PRZEDMIAR ROBÓT - ZMIANA Z DNIA 04.03.2021R

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
3. Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).pdf
4. Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).word
5. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ). pdf 
6. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ). word
7. Wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ
8. Wymagania związane z ochroną środowiska i BHP (załącznik nr 4 do umowy)
9. Lista Podwykonawców (załącznik nr 5 do umowy). pdf
10. Lista Podwykonawców (załącznik nr 5 do umowy). word
11. Wzór protokołu odbioru (załącznik nr 7 do umowy)
12. Lista wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ).pdf
13. Lista wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ).word
14. Wykaz pracowników wraz z uprawnieniami (załącznik nr 6 do SIWZ).pdf
15. Wykaz pracowników wraz z uprawnieniami (załącznik nr 6 do SIWZ).word
16. Oświadczenie Kierownika Budowy (załącznik nr 7 do SIWZ).pdf
17. Oświadczenie Kierownika Budowy (załącznik nr 7 do SIWZ).word
18. Oświadczenie podwykonawcy (załącznik nr 8 do SIWZ).pdf
19. Oświadczenie podwykonawcy (załącznik nr 8 do SIWZ).word
20. Harmonogram rzeczowo - finansowy (załącznik nr 9 do SIWZ).pdf
21. Harmonogram rzeczowo - finansowy (załącznik nr 9 do SIWZ).word
22. Pozwolenie na budowę (załącznik nr 10 do SIWZ)
23. Klauzula informacyjna (załącznik nr 11 do SIWZ)
 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO POBRANIA
- zgodnie z zapisami w SIWZ - BUDYNKI NR 4,5 i 6 są lustrzanymi odbiciami BUDYNKÓW NR 1,2 i 3
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2. Przedmiar robót


BUDYNEK NR 1
Architektura::
1. Plan BIOZ
2. Projekt Budowlany - architektura
3. Opis techniczny
Instalacje elektryczne:
1. ELKOM PB E1.1
2. ELKOM PB E.1
3. ELKOM PB E.2
4. ELKOM PB E.3
5. ELKOM PB E.4
6. ELKOM PB E.5
7. Opis techniczny instalacji wewnętrznej
Instalacje Sanitarne
1. ELKOM IS BUD1 S1
2. ELKOM IS BUD1 S2
3. ELKOM IS BUD1 S3
4. ELKOM IS BUD1 S4
5. ELKOM opis Instalacji Sanitarnej Budynek 1
Konstrukcja
Konstrukcja Budynek 1

BUDYNEK NR 2
Architektura::
1. Plan BIOZ
2. Projekt Budowlany - architektura
3. Opis techniczny
Instalacje elektryczne:
1. ELKOM PB E1.1
2. ELKOM PB E.1
3. ELKOM PB E.2
4. ELKOM PB E.3
5. ELKOM PB E.4
6. ELKOM PB E.5
7. Opis techniczny instalacji wewnętrznej
Instalacje Sanitarne
1. ELKOM IS BUD2 S1
2. ELKOM IS BUD2 S2
3. ELKOM IS BUD2 S3
4. ELKOM IS BUD2 S4
5. ELKOM opis Instalacji Sanitarnej Budynek 2
Konstrukcja
Konstrukcja Budynek 2

BUDYNEK NR 3
Architektura::
1. Plan BIOZ
2. Projekt Budowlany - architektura
3. Opis techniczny
Instalacje elektryczne:
1. ELKOM PB E1.1
2. ELKOM PB E.1
3. ELKOM PB E.2
4. ELKOM PB E.3
5. ELKOM PB E.4
6. ELKOM PB E.5
7. Opis techniczny instalacji wewnętrznej
Instalacje Sanitarne
1. ELKOM IS BUD3 S1
2. ELKOM IS BUD3 S2
3. ELKOM IS BUD3 S3
4. ELKOM IS BUD3 S4
5. ELKOM opis Instalacji Sanitarnej Budynek 3
Konstrukcja
Konstrukcja Budynek 3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Projekt zagospodarowania PB
2. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
2. Raport z obliczeń projektowanej charakterystyki energetycznej

WIZUALIZACJE
Wizualizacja I
Wizualizacja II

  

 

https://elkom.com.pl/media
POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE NR ELK 5/2021
18.02.2021

w trybie przetargu nieograniczonego, nie podlegające Ustawie:
Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie zaupowe nr 5/2021 pn.
" Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie wolnostojącej z częścią gospodarczą,
czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
z częścią gospodarczą oraz zagospodarowanie terenu "

 

Informacja o zakończeniu Postępowania zakupowego nr 5/2021

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
PRZEDMIAR ROBÓT - ZMIANA Z DNIA 04.03.2021R

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
3. Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).pdf
4. Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).word
5. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ). pdf 
6. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ). word
7. Wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ
8. Wymagania związane z ochroną środowiska i BHP (załącznik nr 4 do umowy)
9. Lista Podwykonawców (załącznik nr 5 do umowy). pdf
10. Lista Podwykonawców (załącznik nr 5 do umowy). word
11. Wzór protokołu odbioru (załącznik nr 7 do umowy)
12. Lista wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ).pdf
13. Lista wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ).word
14. Wykaz pracowników wraz z uprawnieniami (załącznik nr 6 do SIWZ).pdf
15. Wykaz pracowników wraz z uprawnieniami (załącznik nr 6 do SIWZ).word
16. Oświadczenie Kierownika Budowy (załącznik nr 7 do SIWZ).pdf
17. Oświadczenie Kierownika Budowy (załącznik nr 7 do SIWZ).word
18. Oświadczenie podwykonawcy (załącznik nr 8 do SIWZ).pdf
19. Oświadczenie podwykonawcy (załącznik nr 8 do SIWZ).word
20. Harmonogram rzeczowo - finansowy (załącznik nr 9 do SIWZ).pdf
21. Harmonogram rzeczowo - finansowy (załącznik nr 9 do SIWZ).word
22. Pozwolenie na budowę (załącznik nr 10 do SIWZ)
23. Klauzula informacyjna (załącznik nr 11 do SIWZ)
 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO POBRANIA
- zgodnie z zapisami w SIWZ - BUDYNKI NR 4,5 i 6 są lustrzanymi odbiciami BUDYNKÓW NR 1,2 i 3
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2. Przedmiar robót


BUDYNEK NR 1
Architektura::
1. Plan BIOZ
2. Projekt Budowlany - architektura
3. Opis techniczny
Instalacje elektryczne:
1. ELKOM PB E1.1
2. ELKOM PB E.1
3. ELKOM PB E.2
4. ELKOM PB E.3
5. ELKOM PB E.4
6. ELKOM PB E.5
7. Opis techniczny instalacji wewnętrznej
Instalacje Sanitarne
1. ELKOM IS BUD1 S1
2. ELKOM IS BUD1 S2
3. ELKOM IS BUD1 S3
4. ELKOM IS BUD1 S4
5. ELKOM opis Instalacji Sanitarnej Budynek 1
Konstrukcja
Konstrukcja Budynek 1

BUDYNEK NR 2
Architektura::
1. Plan BIOZ
2. Projekt Budowlany - architektura
3. Opis techniczny
Instalacje elektryczne:
1. ELKOM PB E1.1
2. ELKOM PB E.1
3. ELKOM PB E.2
4. ELKOM PB E.3
5. ELKOM PB E.4
6. ELKOM PB E.5
7. Opis techniczny instalacji wewnętrznej
Instalacje Sanitarne
1. ELKOM IS BUD2 S1
2. ELKOM IS BUD2 S2
3. ELKOM IS BUD2 S3
4. ELKOM IS BUD2 S4
5. ELKOM opis Instalacji Sanitarnej Budynek 2
Konstrukcja
Konstrukcja Budynek 2

BUDYNEK NR 3
Architektura::
1. Plan BIOZ
2. Projekt Budowlany - architektura
3. Opis techniczny
Instalacje elektryczne:
1. ELKOM PB E1.1
2. ELKOM PB E.1
3. ELKOM PB E.2
4. ELKOM PB E.3
5. ELKOM PB E.4
6. ELKOM PB E.5
7. Opis techniczny instalacji wewnętrznej
Instalacje Sanitarne
1. ELKOM IS BUD3 S1
2. ELKOM IS BUD3 S2
3. ELKOM IS BUD3 S3
4. ELKOM IS BUD3 S4
5. ELKOM opis Instalacji Sanitarnej Budynek 3
Konstrukcja
Konstrukcja Budynek 3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Projekt zagospodarowania PB
2. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
2. Raport z obliczeń projektowanej charakterystyki energetycznej

WIZUALIZACJE
Wizualizacja I
Wizualizacja II

  

 

Ocena jakości wody w II półroczu 2020 roku
04.02.2021

wodociągu publicznego Opole - Brzezie

Ocena jakości wody II półrocze 2020r

https://elkom.com.pl/media
Ocena jakości wody w II półroczu 2020 roku
04.02.2021

wodociągu publicznego Opole - Brzezie

Ocena jakości wody II półrocze 2020r

Informacja dotycząca opłat za ciepło
13.01.2021

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 stycznia 2021r nr OWR.4210.51.2020.2058.XV.DB dla stawek i opłat określonych w taryfie dla ELKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu został wprowadzony współczynnik korekcyjny w wysokości 103,00 % obowiązujący od 8 stycznia 2021r.

Załączniki:
Decyzja URE - współczynnik korekcyjny ELKOM
Informacja odbiorcy I 2021

https://elkom.com.pl/media
Informacja dotycząca opłat za ciepło
13.01.2021

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 stycznia 2021r nr OWR.4210.51.2020.2058.XV.DB dla stawek i opłat określonych w taryfie dla ELKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu został wprowadzony współczynnik korekcyjny w wysokości 103,00 % obowiązujący od 8 stycznia 2021r.

Załączniki:
Decyzja URE - współczynnik korekcyjny ELKOM
Informacja odbiorcy I 2021

Sprawozdanie z badań próbki wody
23.12.2020
https://elkom.com.pl/media
Sprawozdanie z badań próbki wody
23.12.2020
Informacja dotycząca zmiany taryfy wytwórcy ciepła
27.11.2020

ELKOM sp. z o.o. informuje, że w związku ze zmianą taryfy dla ciepła PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23.11.2020r od 09.12.2020r w rozliczeniach za ciepło odbiorców obowiązywać będą nowe ceny i stawki

Taryfa XVI PGE

Informacja Taryfa XVI

https://elkom.com.pl/media
Informacja dotycząca zmiany taryfy wytwórcy ciepła
27.11.2020

ELKOM sp. z o.o. informuje, że w związku ze zmianą taryfy dla ciepła PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23.11.2020r od 09.12.2020r w rozliczeniach za ciepło odbiorców obowiązywać będą nowe ceny i stawki

Taryfa XVI PGE

Informacja Taryfa XVI

Informacja dotycząca opłat za ciepło
07.10.2020

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2020r nr OWR.4210.23.2020.2058.XV.DB dla stawek i opłat określonych w taryfie dla ELKOM sp. z o.o. z siedzibą w Opolu został wprowadzony współczynnik korekcyjny w wysokości 104,93% obowiązujący od 6 października 2020r.

Decyzja Prezesa URE

Informacja taryfa XV X.2020

https://elkom.com.pl/media
Informacja dotycząca opłat za ciepło
07.10.2020

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2020r nr OWR.4210.23.2020.2058.XV.DB dla stawek i opłat określonych w taryfie dla ELKOM sp. z o.o. z siedzibą w Opolu został wprowadzony współczynnik korekcyjny w wysokości 104,93% obowiązujący od 6 października 2020r.

Decyzja Prezesa URE

Informacja taryfa XV X.2020

Informacja dotycząca zmiany taryfy wytwórcy ciepła
14.07.2020

Spółka ELKOM informuje, iż w związku ze zmianą taryfy dla ciepła PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 09.07.2020r od 01.08.2020r w rozliczeniach za ciepło odbiorców obowiązywać będą nowe ceny i stawki.

Taryfa XV PGE zmiana

https://elkom.com.pl/media
Informacja dotycząca zmiany taryfy wytwórcy ciepła
14.07.2020

Spółka ELKOM informuje, iż w związku ze zmianą taryfy dla ciepła PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 09.07.2020r od 01.08.2020r w rozliczeniach za ciepło odbiorców obowiązywać będą nowe ceny i stawki.

Taryfa XV PGE zmiana

Podstawowe zasady bezpieczeństwa
09.04.2020
https://elkom.com.pl/media
Podstawowe zasady bezpieczeństwa
09.04.2020
iMieszkaniec.pl 
21.04.2020

Awarie i usterki na częściach wspólnych nieruchomości

iMieszkaniec.pl  - aplikacja: “smart” Wspólnota Mieszkaniowa - do zgłaszania usterek i awarii.

https://elkom.com.pl/media
iMieszkaniec.pl 
21.04.2020

Awarie i usterki na częściach wspólnych nieruchomości

iMieszkaniec.pl  - aplikacja: “smart” Wspólnota Mieszkaniowa - do zgłaszania usterek i awarii.

Ograniczenie kontaktów
16.03.2020

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronowirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów oraz Pracowników do odwołania wprowadzamy ograniczenia kontaktów osobistych na terenie ELKOM sp. z o.o.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny bezpośrednio z poszczególnymi Działami:
Dział Oczyszczania i Gospodarki Odpadami : odpady@elkom.com.pl , tel. 77 423 66 11
Dział Techniczny : remonty@elkom.com.pl , tel. 77 423 66 16
Wspólnoty Mieszkaniowe:
Dział Techniczno - Eksploatacyjny : zarzadca@elkom.com.pl , tel. 77 457 99 95 lub 77 400 82 12
Dział Rozliczeń : wspolnota@elkom.com.pl , tel. 77 400 81 12 -15
Sekretariat Spółki : elkom@elkom.com.pl , tel. 77 423 51 15

Więcej kontaktów w zakładce Kontakty.
Za niedogodności przepraszamy oraz liczymy na Państwa wyrozumiałość

 

 

 

https://elkom.com.pl/media
Ograniczenie kontaktów
16.03.2020

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronowirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów oraz Pracowników do odwołania wprowadzamy ograniczenia kontaktów osobistych na terenie ELKOM sp. z o.o.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny bezpośrednio z poszczególnymi Działami:
Dział Oczyszczania i Gospodarki Odpadami : odpady@elkom.com.pl , tel. 77 423 66 11
Dział Techniczny : remonty@elkom.com.pl , tel. 77 423 66 16
Wspólnoty Mieszkaniowe:
Dział Techniczno - Eksploatacyjny : zarzadca@elkom.com.pl , tel. 77 457 99 95 lub 77 400 82 12
Dział Rozliczeń : wspolnota@elkom.com.pl , tel. 77 400 81 12 -15
Sekretariat Spółki : elkom@elkom.com.pl , tel. 77 423 51 15

Więcej kontaktów w zakładce Kontakty.
Za niedogodności przepraszamy oraz liczymy na Państwa wyrozumiałość

 

 

 

Wynajem pomieszczenia biurowego
28.02.2020

ELKOM sp. z o.o. oferuje do wynajęcia
pomieszczenie biurowe o powierzchni 41,28 m2
położone na parterze budynku biurowego przy ul. Norweskiej 11 w Opolu

Pomieszczenie wyposażone jest w meble biurowe, posiada dostęp do internetu oraz dostęp do telefonii stacjonarnej.
Dodatkowym atutem jest aneks kuchenny.
Istnieje możliwość korzystania z miejsc parkingowych.
Lokalizacja pomieszczenia znajduje się w bliskim sąsiedztwie (ok. 150 m) od rozbudowanej ELEKTROWNI OPOLE (blok 5 i 6).

Cena wynajmu wynosi 32 zł/m2

Więcej informacji od pon. - pt. pod nr tel. 77 423 51 15

https://elkom.com.pl/media/zalaczniki/dobrzen_18_001.jpg
Wynajem pomieszczenia biurowego
28.02.2020

ELKOM sp. z o.o. oferuje do wynajęcia
pomieszczenie biurowe o powierzchni 41,28 m2
położone na parterze budynku biurowego przy ul. Norweskiej 11 w Opolu

Pomieszczenie wyposażone jest w meble biurowe, posiada dostęp do internetu oraz dostęp do telefonii stacjonarnej.
Dodatkowym atutem jest aneks kuchenny.
Istnieje możliwość korzystania z miejsc parkingowych.
Lokalizacja pomieszczenia znajduje się w bliskim sąsiedztwie (ok. 150 m) od rozbudowanej ELEKTROWNI OPOLE (blok 5 i 6).

Cena wynajmu wynosi 32 zł/m2

Więcej informacji od pon. - pt. pod nr tel. 77 423 51 15

Ogłoszenie o naborze pracownika
04.11.2019

Informujemy, że ELKOM sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko

  • Instalator sieci sanitarnych
  • Spawacz - Instalator sieci sanitarnych
  • Elektromonter - Instalator sieci sanitarnych
https://elkom.com.pl/media
Ogłoszenie o naborze pracownika
04.11.2019

Informujemy, że ELKOM sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko

  • Instalator sieci sanitarnych
  • Spawacz - Instalator sieci sanitarnych
  • Elektromonter - Instalator sieci sanitarnych