Aktualności

Oferta Pracy
28.01.2022

ELKOM sp. z o.o.
zatrudni Pracownika na stanowisko
Instalator sieci sanitarnych

więcej informacji w załączniku 
Instalator sieci sanitarnych

https://elkom.com.pl/media
Oferta Pracy
28.01.2022

ELKOM sp. z o.o.
zatrudni Pracownika na stanowisko
Instalator sieci sanitarnych

więcej informacji w załączniku 
Instalator sieci sanitarnych

Oferta Pracy
18.01.2022

ELKOM sp. z o.o.
zatrudni Pracownika na stanowisko
Specjalista ds. rachunkowości i podatków

więcej wiadomości w załączniku
Specjalista ds. rachunkowości i podatków

https://elkom.com.pl/media
Oferta Pracy
18.01.2022

ELKOM sp. z o.o.
zatrudni Pracownika na stanowisko
Specjalista ds. rachunkowości i podatków

więcej wiadomości w załączniku
Specjalista ds. rachunkowości i podatków

Oferta Pracy
18.01.2022

ELKOM sp. z o.o.
zatrudni Pracownika na stanowisko
Specjalista ds. transportu

więcej informacji w załączniku
Specjalista ds. transportu
 

https://elkom.com.pl/media
Oferta Pracy
18.01.2022

ELKOM sp. z o.o.
zatrudni Pracownika na stanowisko
Specjalista ds. transportu

więcej informacji w załączniku
Specjalista ds. transportu
 

Oferta Pracy
18.01.2022

ELKOM sp. z  o.o.
zatrudni Pracownika na stanowisko
Kierowca kat. C

więcej informacji w załączniku
Kierowca kat. C

https://elkom.com.pl/media
Oferta Pracy
18.01.2022

ELKOM sp. z  o.o.
zatrudni Pracownika na stanowisko
Kierowca kat. C

więcej informacji w załączniku
Kierowca kat. C

Oferta Pracy
13.01.2022

ELKOM sp. z o.o.
zatrudni Pracownika na stanowisko
Specjalista ds. administracyjno - ekonomicznych
więcej informacji w załączniku

Specjalista ds. administracyjno - ekonomicznych

 

https://elkom.com.pl/media
Oferta Pracy
13.01.2022

ELKOM sp. z o.o.
zatrudni Pracownika na stanowisko
Specjalista ds. administracyjno - ekonomicznych
więcej informacji w załączniku

Specjalista ds. administracyjno - ekonomicznych

 

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE NR ELK 16/2021
20.12.2021

w trybie przetargu nieograniczonego, nie podlegające Ustawie:
Prawo Zamówień Publicznych

"Sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do mikrostacji paliw o pojemności 9000l zlokalizowanej
na terenie Spółki ELKOM w Opolu przez okres jednego roku".

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. pdf
4. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. word
5. Oświadczenie - załącznik nr 2.pdf
6. Oświadczenie - załącznik nr 2. word
7. Klauzula informacyjna
8. Wykaz wykonanych / wykonywanych dostaw - załącznik nr 5. pdf
9. Wykaz wykonanych / wykonywanych dostaw - załącznik nr 5. word
10. Wzór umowy
11. Wzór zamówienia jednostkowego

https://elkom.com.pl/media
POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE NR ELK 16/2021
20.12.2021

w trybie przetargu nieograniczonego, nie podlegające Ustawie:
Prawo Zamówień Publicznych

"Sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do mikrostacji paliw o pojemności 9000l zlokalizowanej
na terenie Spółki ELKOM w Opolu przez okres jednego roku".

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. pdf
4. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. word
5. Oświadczenie - załącznik nr 2.pdf
6. Oświadczenie - załącznik nr 2. word
7. Klauzula informacyjna
8. Wykaz wykonanych / wykonywanych dostaw - załącznik nr 5. pdf
9. Wykaz wykonanych / wykonywanych dostaw - załącznik nr 5. word
10. Wzór umowy
11. Wzór zamówienia jednostkowego

Zmiana Taryfy dla ciepła
17.12.2021

ELKOM spółka z o.o. informuje,
iż w związku ze zmianą taryfy dla ciepła PGE GiEK S.A.
Oddział Elektrownia Opole
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 16.12.2021r
od 01.01.2022r w rozliczeniach za ciepło
odbiorców obowiązywać będą nowe ceny i stawki zgodnie z załącznikiem

Zmiana Taryfy dla ciepła

https://elkom.com.pl/media
Zmiana Taryfy dla ciepła
17.12.2021

ELKOM spółka z o.o. informuje,
iż w związku ze zmianą taryfy dla ciepła PGE GiEK S.A.
Oddział Elektrownia Opole
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 16.12.2021r
od 01.01.2022r w rozliczeniach za ciepło
odbiorców obowiązywać będą nowe ceny i stawki zgodnie z załącznikiem

Zmiana Taryfy dla ciepła

Informacja dotycząca zmiany taryfy dostawcy ciepła
17.12.2021

ELKOM sp. z o.o. informuje,
iż w związku ze zmianą taryfy dla ciepła ELKOM sp. z o.o.
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 17.12.2021r
od 01.01.2022r w rozliczeniach za ciepło
Odbiorców obowiązywać będą nowe stawki:

Decyzja Taryfa ELKOM

https://elkom.com.pl/media
Informacja dotycząca zmiany taryfy dostawcy ciepła
17.12.2021

ELKOM sp. z o.o. informuje,
iż w związku ze zmianą taryfy dla ciepła ELKOM sp. z o.o.
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 17.12.2021r
od 01.01.2022r w rozliczeniach za ciepło
Odbiorców obowiązywać będą nowe stawki:

Decyzja Taryfa ELKOM

Oferta Pracy
13.10.2021

ELKOM sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu, ul. Norweska 11
zatrudni pracownika na stanowisko
Elektryk
więcej informacji w załączniku

Elektryk

https://elkom.com.pl/media
Oferta Pracy
13.10.2021

ELKOM sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu, ul. Norweska 11
zatrudni pracownika na stanowisko
Elektryk
więcej informacji w załączniku

Elektryk

Podstawowe zasady bezpieczeństwa
09.04.2020
https://elkom.com.pl/media
Podstawowe zasady bezpieczeństwa
09.04.2020
Ograniczenie kontaktów
16.03.2020

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronowirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów oraz Pracowników do odwołania wprowadzamy ograniczenia kontaktów osobistych na terenie ELKOM sp. z o.o.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny bezpośrednio z poszczególnymi Działami:
Dział Oczyszczania i Gospodarki Odpadami : odpady@elkom.com.pl , tel. 77 423 66 11
Dział Techniczny : remonty@elkom.com.pl , tel. 77 423 66 16
Wspólnoty Mieszkaniowe:
Dział Techniczno - Eksploatacyjny : zarzadca@elkom.com.pl , tel. 77 457 99 95 lub 77 400 82 12
Dział Rozliczeń : wspolnota@elkom.com.pl , tel. 77 400 81 12 -15
Sekretariat Spółki : elkom@elkom.com.pl , tel. 77 423 51 15

Więcej kontaktów w zakładce Kontakty.
Za niedogodności przepraszamy oraz liczymy na Państwa wyrozumiałość

 

 

 

https://elkom.com.pl/media
Ograniczenie kontaktów
16.03.2020

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronowirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów oraz Pracowników do odwołania wprowadzamy ograniczenia kontaktów osobistych na terenie ELKOM sp. z o.o.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny bezpośrednio z poszczególnymi Działami:
Dział Oczyszczania i Gospodarki Odpadami : odpady@elkom.com.pl , tel. 77 423 66 11
Dział Techniczny : remonty@elkom.com.pl , tel. 77 423 66 16
Wspólnoty Mieszkaniowe:
Dział Techniczno - Eksploatacyjny : zarzadca@elkom.com.pl , tel. 77 457 99 95 lub 77 400 82 12
Dział Rozliczeń : wspolnota@elkom.com.pl , tel. 77 400 81 12 -15
Sekretariat Spółki : elkom@elkom.com.pl , tel. 77 423 51 15

Więcej kontaktów w zakładce Kontakty.
Za niedogodności przepraszamy oraz liczymy na Państwa wyrozumiałość