18. 02. 20
Odsłony: 154

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO

DRUK WNIOSKU

17. 06. 02
Odsłony: 339

Rozliczanie ciepła sprzedawanego przez ELKOM sp.z o.o. odbywa się na podstawie dwóch taryf dla ciepła

zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wojewóztwa Opolskiego

 

Taryfa dla ciepła "Wytwórcy" -PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole

(opublikowana w Dz.Urz.W.Op. 17.05.2017r poz. 1475) obowiązuje od 01.06.2017r.

Taryfa dla ciepła nr XIII PGE

 

Taryfa dla ciepła "Dostawcy" - ELKOM sp.z o.o.

(opublikowana w Dz.Urz.W.Op. 17.05.2017r. poz. 1476) obowiązuje od 01.06.2017r.

Taryfa dla ciepła nr XIII b ELKOM

17. 05. 17
Odsłony: 2090

Dostawa ciepła

Obsługujemy dwie niezależne magistrale ciepłownicze przesyłające ciepło od wytwórcy ciepła tj. Elektrowni Opole SA do odbiorców mieszkających w Czarnowąsach, Brzeziu i Dobrzeniu Wielkim.  Wszystkie odcinki sieci wykonane są w najnowocześniejszej technologii stosowanej obecnie w Europie.
Są to sieci niezawodne, a zastosowany w nich system alarmowy pozwala sygnalizować stany awaryjne. Dostarczane sieciami ciepło służy centralnemu ogrzewaniu i podgrzaniu wody użytkowej. Ta działalność przynosi bardzo wymierny efekt ekologiczny - zasilanie ciepłem z sieci ciepłowniczej nie powoduje w przeciwieństwie do kotłowni i pieców węglowych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Uwaga! Ofertę tę kierujemy tylko do mieszkańców Czarnowąs, Brzezia i Dobrzenia Wielkiego.

17. 05. 17
Odsłony: 328

Rozliczenie ciepła sprzedawanego przez ELKOM sp. z o.o. odbywa sie na podstawie dwóch taryf dla ciepła zatwierdzonych

przez Urząd Regulacji Energetyki i opublikowannych w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Taryfa dla ciepła "Wytwórcy"  - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole  

 (opublikowana w Dz.Urz.W.Op. 19.01.2016r. poz.187) obowiązuje od 01.02.2016r.

 Taryfa dla ciepła nr XII PGE

 

Taryfa dla ciepła "Dostawcy" - ELKOM sp. z o.o.

(opublikowanaw Dz.Urz.W.Op. 31.08.2016r. poz.1786) obowiązuje od 01.10.2016r.

 Taryfa dla ciepła nr XIII ELKOM