Zasady uruchomienia zlecenia jednorazowego na podstawienie kontenera KP-7 na odbiór odpadów

Do odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów po remontach proponujemy kontenery KP-7 o pojemności 7 m3. Kontenery te mogą być podstawione jednorazowo (zlecenie) lub na stałe (umowa).
Opróżnienie realizujemy po telefonicznym zgłoszeniu z jednodniowym wyprzedzeniem. Przy zgłoszeniu „Opróżnić” kontener jest opróżniany i ponownie podstawiony do klienta, natomiast zgłoszenie „Zabrać” kontener jest opróżniony i nie podstawiany ponownie.

 Aby uruchomić zlecenie lub umowę należy:

 • zadzwonić celem uzgodnienia warunków postawienia kontenera
 • podać niezbędne dane
  • nazwisko i imię lub nazwa firmy
  • adres do faktury
  • adres do korespondencji
  • adres podstawienia kontenera KP-7
  • nr PESEL lub Regon
  • nr Dowodu Osobistego lub nr NIP
  • telefon kontaktowy
  • datę i godzinę podstawienia
  • uzgodnienie wysokości zaliczki

Na podstawie podanych danych sporządzany jest druk zaliczki.
Zaliczkę Zleceniodawca uiszcza:

 • kierowcy przy podstawieniu kontenera
 •  wpłacając na wskazane konto bankowe, jednocześnie przesyłając potwierdzenie wpłaty faksem lub
     pocztą elektroniczną

Po ostatnim opróżnieniu wystawiana jest faktura z uwzględnieniem wpłaconych zaliczek.

Poprawiony (wtorek, 13 grudnia 2011 11:38)