zarzadzanie nieruchomosciami
O nas

Szanowni Państwo

ELKOM Spółka z o. o.  funkcjonuje  na rynku nieruchomości od 1994 roku i dlatego też możemy powiedzieć że  o zarządzaniu Wspólnotami Mieszkaniowymi  i nieruchomościami komercyjnymi wiemy prawie  wszystko. Dzięki wysoko wykwalifikowanej i licencjonowanej kadrze oraz pełnej współpracy z członkami Zarządu gwarantujemy państwu uczciwe i rzetelne prowadzenie spraw wspólnotowych oparte na ustawie o własności lokali. 

Obecnie Elkom Spółka z o. o. zarządza 106 wspólnotami mieszkaniowymi w Opolu, Kup i Dobrzeniu Wielkim o  łącznej powierzchni ponad 238 000 m2. Fakt zarządzania tak znacznym zasobem umożliwia nam zapewnienie szerokiego zakresu usług przy jednoczesnym utrzymaniu niskich stawek wynagrodzenia za zarządzanie. 

Ideą zarzadzania nieruchomością jest racjonalne wykorzystywanie środków finansowych będących własnością właścicieli nieruchomości, utrzymania jej w należytym stanie technicznym i obniżenia koszt utrzymania powierzchni wspólnej wraz z dbałością o estetykę w celu podniesienia wartości rynkowej nieruchomości. Dzięki naszym systemom informatycznym i telekomunikacyjnym zapewniamy państwu najszybszą i najwygodniejszą formę kontaktu, informacji  jak i weryfikacji płatności państwa lokali. 

Jesteśmy przekonani że jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej spełnimy państwa oczekiwania i będziemy prawidłowo realizować podstawowe cele właścicieli.

Oferta

Od 1996 roku zajmujemy się w zarządzaniem nieruchomościami. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do Właścicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych, którym oferujemy kompleksową obsługę ich nieruchomości. Przyjmiemy również w zarząd i administrację budynki komunalne, wojskowe, prywatne, spółdzielcze, komercyjne oraz inne nieruchomości.

Co nas wyróżnia?

 • wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości
 • znajomość potrzeb i wymagań naszych Klientów
 • elastyczność i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb
 • fachowa i rzetelna obsługa
 • racjonalne gospodarowanie funduszami zapewniające minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości
 • atrakcyjne ceny usług

Po prostu mieszkaj - MY zajmiemy się resztą!

 • oferujemy indywidualne pakiety usług administracyjno-zarządczych, starannie dopasowane do potrzeb Wspólnoty i jej Mieszkańców
 • dążymy do optymalizacji kosztów ograniczając do maksimum koszty administracyjne oraz szukając lepszych i tańszych wykonawców usług
 • dbamy o jawność i przejrzystość wydatków ponoszonych na koszty zarządu i usługi zewnętrzne

OFERTA WSPÓŁPRACY - Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Zakres wykonywanych przez nas usług może być modyfikowany w zależności od potrzeb.
W standardzie przedstawia się on następująco:

Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami

 • Uzyskanie bezzwrotnej premii termomodernizacyjnej z BGK wynoszącej 25% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację inwestycji
 • Przygotowanie konkursu ofert na wykonawstwo robót budowlanych
 • Opracowanie planu zarządzania nieruchomością
 • Prowadzenie księgowości wspólnoty mieszkaniowej
 • Windykacja należności od dłużników
 • Organizacja zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • Przeprowadzenie zmiany dotychczasowego zarządcy nieruchomości

Organizacja wspólnoty mieszkaniowej przejętej w zarządzanie
Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, a oferowana przez nas usługa ma na celu sformalizowanie jej istnienia i obejmuje:

 • Wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji Regon
 • Wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP
 • Utworzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Stworzenie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał

Czynności związane z obsługą wspólnoty mieszkaniowej i jej członków

 • Protokolarne przejęcie nieruchomości;
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie ewidencji właścicieli lokali;
 • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 • Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych;
 • Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;
 • Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;
 • Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;


Czynności związane z obsługą rachunkową wspólnoty mieszkaniowej

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i stosownymi uchwałami;
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów odbywałyby się w ustalonych odstępach czasu) , funduszu remontowego;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej;
 • Obsługa związana z bankiem i pocztą.


Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości;
 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
 • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
 • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.

Zasady współpracy ze wspólnotą i obowiązki zarządcy

 • Stały kontakt z właścicielami lokali;
 • Dyspozycyjność administratora;
 • Stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy członkami Wspólnoty i zarządcą przez e-mail, strony www firmy, telefon;
 • Przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej w celu przedstawienia:wyników finansowych za rok ubiegły, wstępnego projektu rocznego planu gospodarczego i remontowego wspólnoty,sprawozdania o stanie finansów w zakresie wpływów z pożytków otrzymywanych z nieruchomości wspólnej (reklamy, najem, parking itp.);
 • Okresowe spotkania z Zarządem dotyczące spraw bieżących z możliwością składania Zarządowi Wspólnoty w określonych terminach sprawozdań z wykonywanych czynności;
 • Działanie w celu powiększenia pożytków Wspólnoty, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam;
 • czynności i obowiązków przekraczających zwykły zarząd nieruchomością i innych usług, które będą konieczne do wykonania zlecenia Zarządu i wykonania planówWspólnoty w oparciu o pisemne uzgodnienia i pełnomocnictwa Zarządu Wspólnoty.
 • Wysokość wynagrodzenia Zarządcy, ustalana indywidualnie dla każdej nieruchomości, uzależniona jest od zakresu świadczonych usług i wielkości nieruchomości.
Druki do pobrania

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu


Oświadczenie o dostarczaniu korespondencji dotyczącej Wspólnoty Mieszkaniowej


Podanie o zwrot nadpłaty z tytułu opłat za lokal


Wniosek o dostęp do Internetowej Obsługi Kontrahenta


Wspólnoty
Kontakt do działu technicznego
Kontakt do działu księgowego
Ulica
Kontakt do działu księgowego
1 Go Maja 97
1-Go Maja 133,135,Kasprowicza 2,4"Oaza"
1-Go Maja 42
1Go Maja 44 A-D
Al.Solidarności 10-24
Aleja Przyjaźni "Bolko" 59Fm
Armii  Krajowej 25-25
Budowlanych 64
Chmielowicka 42-44
Chmielowicka 48-50
Chmielowicka 60
Chmielowicka 8-16
Chocimska 7-13
Domańskirgo 72-74"Mała"
G.Zapolskiej 26,26A,26B
Gen.Wł.Andersa 9
Grunwaldzka 1
Irysowa
Katowicka 61-63
Katowicka 67-67A
Kielecka 20
Kołłątaja 10
Konsularna 8
Konsularna 8A
Koszalińska 13-15-17-19
Koszalińska 1-3-5
Koszalińska 7-9-11
Koszyka 13-15-17
Kościuszki 29
Kośnego 42
Kośnego 6-6A-8
Krakowska 40
Krakowska 55
Kraszewskiego 31
Krzanowicka 3-5
Krzemieniecka  27-29
Krzemieniecka 14
Krzemieniecka 19-21
Krzemieniecka 22
Krzemieniecka 23-25
Krzemieniecka 24
Krzemieniecka 26-28
Krzemieniecka 31-33
Ks.Opolskich 31-33-35
Ks.Opolskich 46
Licealna 7
M.Korneckiego 134-138
M.Panwi 8G
M.Panwi 8H
Michałowskiego 23
Mickiewicza 8
Niedziałkowskiego 11-13
Nova Ozimska
Oleska 45
Oleska 73-75-77
Oleska 89-91
Os.Energetyk VI
Oświęcimska 200
Oświęcimska 200A
Oświęcimska 88
Ozimska 95
Pankiewicza 5
Pankiewicza 9
Piotrkowska 1
Piotrkowska 13
Piotrkowska 2
Podkowińskiego 4
Podkowińskiego 6
Podkowińskiego 8
Popiełuszki 90A-B
Powstańców Śl. 3, Chróścice
Prusa 2
Rejtana 5A
Rynek 15 A
Rzeszowska 24-38
Sieradzka 11
Sieradzka 15-17-19
Sieradzka 7
Sieradzka 9
Srebrna 23-29
Szczeszyńskiego 20
Szpitalna  11
Szpitalna 9
Tarnopolska 11-13
Tarnopolska 113-119
Tarnopolska 15
Tarnopolska 17
Tarnopolska 35-37
Tarnopolska 39
Tarnopolska 41
Tarnopolska 55
Tarnopolska 7
Tarnopolska 85-111
Tarnopolska 9
Wiejska 122
Wiejska 163 A-D
Wiejska 165Ab
Willa Jagielonów 62A
WM I Os.Energetyk 1A-D,2A-B,3A-C4A-B,6
WM III Os.Energetyk 8,10,12,13A-C,19A-C
WM II-Os. Energetyk 7A-D,9A-C,,11A-B
WM IV-Os. Energetyk 14A-B,15A-B,15A-D,17A-F
WM V Os.Energetyk 16
WM VIII-Os.Energetyk  20C
WM VII-Os.Energetyk
Wrocławska 26
Wygonowa 81-81A
Źródlana 5
Formularz

Do działu księgowego

Pola z gwiazdką * są wymagane


Do działu technicznego

Pola z gwiazdką * są wymagane

E-Faktury
Usługodawcy i dostawcy mediów - dla Wspólnot Mieszakaniowych:
faktury.zn@elkom.com.pl
Rachunki, Noty i  inne dokumenty księgowe - dla Wspólnot Mieszakaniowych:
rachunki.zn@elkom.com.pl
Kontakt

Dział Zarządzania Nieruchomościami

ELKOM sp. z o.o.
Dział Zarządzania Nieruchomościami
ul. Piotrkowska 17
45-304 OPOLE

sekretariat / zgłaszanie usterek tel.: 77 457 99 95

Kierownik
tel.: 77 400 82 14


Dział Techniczno - Eksploatacyjny Wspólnot Mieszkaniowych

Adres e-mail:  zarzadca@elkom.com.pl

tel.: 77 400 82 12
tel.: 77 457 99 95

Godziny obsługi klienta :

Pn: 7.00-15.00
Wt: 7.00-15.00
Śr: 7.00-15.00
Cz: 7.00-17.00
Pt: 7.00-15.00


Pogotowie techniczne

Świadczenie gotowości pogotowia technicznego dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
od 15:00 do 6:00 oraz w dni wolne i Święta 24 godziny na dobę

tel. 77 454-35-40

do zgłaszania awarii na częściach wspólnych:

 • wodno - kanalizacyjnych
 • centralnego ogrzewania
 • elektrycznych
 • gazowych

Zasady wzywania Pogotowia Technicznego:

 1. Pogotowie Techniczne przyjmuje zgłoszenia po godzinach pracy biura Zarządcy.
 2. Zgłaszający awarię podaje swoje dane, nr telefonu kontaktowego oraz rodza i lokalizację występowania awarii
 3. Pogotowie techniczne przyjmuje zgłoszenia w sytuacjach awaryjnych: 
  - zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców,
  - zalaniu sąsiadów lub pomieszczeń wspólnych,
  - w innych przypadkach spowodowanych nagłym zdarzeniem losowym.
 4. Inne drobne usterki dotyczące części wspólnej usuwane będą przez odpowiednie służby w godzinach pracy Zarządcy Wspólnoty po ich uprzednim zgłoszeniu.
 5. Nieuzasadnione wezwanie Pogotowia Technicznego obciąża zgłaszającego, wg stawek opłat zawartych w umowie o zarządzanie.

Dział Rozliczeń

Adres e-mail:  wspolnota@elkom.com.pl  
Zastępca Kierownika Działu Zarządzania Nieruchomościami tel.: 77 400 82 13

tel.: 77 400 81 12
tel.: 77 400 81 13
tel.: 77 400 81 15
tel.:77 400 81 14

Godziny obsługi klienta:

Pn: 9.00-13.00
Wt: 9.00-13.00
Śr: nieczynne
Cz: 9.00-17.00
Pt: nieczynne

IOK

Wprowadzenie

Internetowa Obsługa Kontrahenta pozwala na udostępnianie wybranych informacji przez ELKOM poszczególnym kontrahentom za pośrednictwem sieci WWW. Każdy kontrahent otrzymuje unikalny identyfikator i hasło, które pozwala na dostęp do danych z poziomu przeglądarki internetowej.

Rejestracja

Uzyskanie dostępu do Internetowej Obsługi Kontrahenta wymaga wypełnienia i złożenia wniosku o dostęp oraz akceptacji zasad korzystania z systemu. Wniosek należy przedłożyć osobiście w siedzibie ELKOM ul. Piotrkowska 17 w Opolu . Przy składaniu wniosku należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek o dostęp oraz zasady korzystania z systemu dostępne są poniżej.


Wniosek o dostęp do Internetowej Obsługi Kontrahenta


Zasady korzystania z IOK


Internetowa Obsługa Kontrahenta 

LOGOWANIE

iMieszkaniec.pl

Aplikacja "Smart Wspólnota Mieszkaniowa"- 

do zgłaszania usterek i awarii na częściach wspólnych nieruchomości.

elkom.imieszkaniec.pl   /   imieszkaniec.pl

iMieszkaniec.pl - platforma komunikacyjna w formie elektronicznego zeszytu - do obsługi zgłoszeń usterek i awarii dostępna z telefonu lub z komputera bez konieczności bezpośredniego kontaktu.

Uruchomienie aplikacji:

Informacje w zakresie obsługi i korzystania z aplikacji i platformy iMieszkaniec.pl dostępne są pod numerem telefonu:

77 400 82 12 lub drogą elektroniczną:  zarzadca@elkom.com.pl

 

Dział Zarządzania Nieruchomościami

ELKOM sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 17
45-304 OPOLE


Sekretariat / zgłaszanie usterek

77 457 99 95


Pogotowie techniczne

od 15:00 do 6:00 oraz w dni wolne i Święta 24 godziny na dobę
77 454-35-40