zarządzanie nieruchomościami

Dział Zarządzania Nieruchomościami

ELKOM sp. z o.o.
Dział Zarządzania Nieruchomościami
ul. Piotrkowska 17
45-304 OPOLE

Jan Fijałkowski   - Kierownik
tel.: 77 400 82 14

Dział Rozliczeń

Adres e-mail:  wspolnoty@elkom.com.pl  
Joanna Grajcar                                                  - Zastępca Kierownika Działu Zarządzania Nieruchomościami ds. finansowych -tel.: 77 400 82 13
Agnieszka Bugajska   ,   Ewa Więcek               - tel.: 77 400 81 12
Małgorzata Dębowska   ,   Jolanta Sosińska     - tel.: 77 400 81 13
Aldona Jasińska                                                 - tel.: 77 400 81 15
Sławomir Sojka   ,   Anna Sala                           - tel.:77 400 81 14

Godziny obsługi klienta:

Pn: 9.00-13.00
Wt: 9.00-13.00
Śr: nieczynne
Cz: 9.00-17.00
Pt: nieczynne

Dział Techniczno - Eksploatacyjny Wspólnot Mieszkaniowych

Adres e-mail:  zarzadca@elkom.com.pl

Grzegorz Gruca  ,   Andrzej Wilk  ,   Jerzy Wojtkowiak,     Konrad Zaleński                        - tel.: 77 400 82 12
Jan Dąbrowski  ,   Henryk Węgiel  ,   Bogumiła Kluszczyńska  ,   Waldemar Chirowski    - tel.: 77 457 99 95
zgłaszanie usterek                                                                                                                - tel.: 77 457 99 95

Godziny obsługi klienta :

Pn: 7.00-15.00
Wt: 7.00-15.00
Śr: 7.00-15.00
Cz: 7.00-17.00
Pt: 7.00-15.00

Pogotowie techniczne

Pogotowie techniczne Wspólnoty Mieszkaniowej od 15:00 do 6:00 oraz w dni wolne i Święta 24 godziny na dobę

tel. 77 454-35-40

do zgłaszania awarii na częściach wspólnych:

 • wodno - kanalizacyjnych
 • centralnego ogrzewania
 • elektrycznych
 • gazowych

Zasady wzywania Pogotowia Technicznego:

 1. Pogotowie Techniczne przyjmuje zgłoszenia po godzinach pracy biura Zarządcy.
 2. Zgłaszający awarię podaje swoje dane, nr telefonu kontaktowego oraz rodza i lokalizację występowania awarii
 3. Pogotowie techniczne przyjmuje zgłoszenia w sytuacjach awaryjnych: 
  - zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców,
  - zalaniu sąsiadów lub pomieszczeń wspólnych,
  - w innych przypadkach spowodowanych nagłym zdarzeniem losowym.
 4. Inne drobne usterki dotyczące części wspólnej usuwane będą przez odpowiednie służby w godzinach pracy Zarządcy Wspólnoty po ich uprzednim zgłoszeniu.
 5. Nieuzasadnione wezwanie Pogotowia Technicznego obciąża zgłaszającego, wg stawek opłat zawartych w umowie o zarządzanie.