Zamieszkaj

w spokojnej okolicy

 

Wynajem

Sali na imprezy okolicznościowe

CIEPŁO

z Elkom - w każdym domu

 

ZADBAMY

o czystość w Twojej okolicy

Dostawa

wody

Powierz nam

zarządzanie swoją nieruchomością

17. 08. 11
Utworzono: 11 sierpień 2017

Postępowanie nr ELK 15/2017 w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej z wbudowanym garażem"

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy .pdf .doc

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków  .pdf .doc

5. Załącznik nr 4 - IPU

6. Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych .pdf .doc

7. Załącznik nr 6 - Wykaz osób .pdf .doc

8. Załącznik nr 9 - Harmonogram rzeczowo-finansowy .pdf .doc

9. Załącznik nr 13 - Aukcja elektroniczna

10. Załącznik nr 8 - Oświadczenie podwykonawcy .pdf .doc

11. STWiORB

12. Przedmiar - materiał pomocniczy

13. Opis BIOZ

14. Opis PZT

15. P.ch.e. budynek nr 1

16. PB budynek nr 1 arch.

17. PB budynek nr 1 konstr.

18. PB budynek nr 1 konstr. więźba

19. PB nr 1 opis

20. PB PZT

21. K6

22. K7

23. K8

24. K9

25. K10

26. K11

27. K13

28. K14

29. K15

30. K16

31. K17

32. K18

33. K19

34. K20

35. K21

36. PB instalacje elektryczne

37. E1

38. E1P

39. E2

40. E3

41. E4

42. E5

43. E6

44. E7

45. E8

46. PB instalacje sanitarne

47. Rysunek nr 1

48. Rysunek nr 2

49. Rysunek nr 3

50. Rysunek nr 4

51. Rysunek nr 5

52. Rysunek nr 6