17. 03. 30
Odsłony: 20094

      E-KARTOTEKA

 

 

Wprowadzenie

 

Internetowa Obsługa Kontrahenta pozwala na udostępnianie wybranych informacji przez ELKOM poszczególnym kontrahentom za pośrednictwem sieci WWW. Każdy kontrahent otrzymuje unikalny identyfikator i hasło, które pozwala na dostęp do danych z poziomu przeglądarki internetowej.

 

Rejestracja

 

Uzyskanie dostępu do Internetowej Obsługi Kontrahenta wymaga wypełnienia i złożenia wniosku o dostęp oraz akceptacji zasad korzystania z systemu. Wniosek należy przedłożyć osobiście w siedzibie ELKOM ul. Piotrkowska 17 w Opolu . Przy składaniu wniosku należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek o dostęp oraz zasady korzystania z systemu dostępne są poniżej.

 

  1. Wniosek o dostęp (plik pdf)

  2. Zasady korzystania z IOK (plik pdf)

----------------------------------------------------------------

Internetowa Obsługa Kontrahenta 

 

LOGOWANIE