16. 11. 16
Odsłony: 7788

Jak wyglądają nowe domy na Osiedlu Energetyk ?

1. Lokalizacja

Teren, na którym będą realizowane budynki położony jest w sąsiedztwie istniejącego Osiedla Energetyk w Dobrzeniu Wielkim. Teren jest płaski, niezadrzewiony, częściowo uzbrojony, ze wszystkich stron otoczony drogami i ciągami pieszo-jezdnymi. Od strony północnej teren sąsiaduje z budynkami wielorodzinnymi Osiedla Energetyk, od południa z terenami zabudowy jednorodzinnej.
Uzbrojenie we wszystkie media przebiega w pasie drogowym otaczającym teren inwestycji


2. Charakterystyka zabudowy

Na terenie przeznaczonym pod zabudowę zaprojektowano zespół składający się z trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, oznaczonych symbolami A; B; C.
Budynki zaprojektowano jako budynki „klatkowe”, czterokondygnacyjne, z użytkowym poddaszem. Mieszkania dostępne z 4 kondygnacji nadziemnej są dwupoziomowe: drugi poziom w poddaszu użytkowym.
W podpiwniczeniu przewidziano garaże indywidualne oraz piwnice lokatorskie. Wejścia do klatek i wjazdy do garaży usytuowane są od strony istniejących ulic osiedlowych.
W sąsiedztwie budynków zlokalizowane są stanowiska parkingowe.
Budynki spełniają wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych. Możliwe jest przystosowanie dla osób niepełnosprawnych mieszkań w poziomie wysokiego parteru. Dostępność tych mieszkań jest możliwa po zamontowaniu wózka- platformy na pierwszym, wyrównawczym biegu lub zainstalowanie przy ścianach zewnętrznych budynku dźwigu-platformy łączącego lokal mieszkalny i piwnicę.
Parametry zabudowy dla całego obszaru:

 • Ilość budynków – 3
 • Ilość mieszkań – 82
 • Ilość garaży – 42
 • Ilość stanowisk parkingowych – 49
 • Ilość osłon śmietnikowych – 5


Inwestor posiada Decyzję nr 1169/07 z dnia 10.12.2007r wydaną przez Starostę Opolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
Zgodnie z ww. decyzją inwestycja realizowana będzie etapami, a mianowicie:

 • Etap I - budynek A, termin realizacji -   BUDOWA ZAKOŃCZONA
 • Etap II – budynek B, termin realizacji-  BUDOWA ZAKOŃCZONA
 • Etap III – budynek C, termin realizacji- BUDOWA ZAKOŃCZONA

3. Parametry zabudowy dla poszczególnych budynków.

Budynek A:

 • budynek mieszkalny wielorodzinny podpiwniczony, 3 klatkowy,
 • ilość mieszkań – 24 + lokal użytkowy,
 • pomieszczenie na wózki rowery oraz suszarnie – dla każdej klatki schodowej
 • ilość garaży w części podpiwniczonej – 12,
 • powierzchnia zabudowy – 515,0m2,
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – od 51,00m2 do 112,00m2
 • całkowita powierzchnia użytkowa budynku – 2307,9m2 / 2251,21m2.

Budynek B:

 • budynek mieszkalny wielorodzinny podpiwniczony, 4 klatkowy,
 • ilość mieszkań – 34,+ lokal użytkowy
 • pomieszczenie na wózki rowery oraz suszarnie – dla każdej klatki schodowej
 • ilość garaży w części podpiwniczonej – 18,
 • powierzchnia zabudowy – 703,0m2,
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – od 47,00m2 do 105,00m2
 • całkowita powierzchnia użytkowa budynku – 3287,61m2 / 3200,70m2.

Budynek C:

 • budynek mieszkalny wielorodzinny podpiwniczony, 3 klatkowy,
 • ilość mieszkań – 24, + lokal użytkowy
 • pomieszczenie na wózki rowery oraz suszarnie – dla każdej klatki schodowej
 • ilość garaży w części podpiwniczonej – 12,
 • powierzchnia zabudowy – 515,0m2,
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – od 51,00m2 do 112,00m2 całkowita powierzchnia użytkowa budynku – 2307,9m2 / 2251,21m2.

4. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe

 • Ławy i stopy fundamentowe – żelbetowe, wylewane na budowie, izolowane obustronnie
 • Ściany fundamentowe (piwnic) – z bloczków żwirobetonowych M6 gr.25cm na zaprawie cementowej 8MPa, izolowane od zewnątrz
 • Ściany nadziemia zewnętrzne – dwuwarstwowe z cegły Porotherm lub CERPOL Kozłowice kl.15MPa gr. 25cm na zaprawie cem.-wap. 8MPa, ocieplone od zewnątrz styropianem gr. 12cm
 • Ściany nadziemia wewnętrzne – z cegły j.w. gr. 25cm, na zaprawie cem.-wap. 8MPa
 • Ściany działowe – z cegły Porotherm gr. 8 cm, 12 cm
 • Stropy – system stropowy Rectobeton złożony z belek stropowych z betonu sprężonego, pustaków betonowych i warstwy nadbetonu
 • Dach – konstrukcja drewniana krokwiowa, pokrycie z blacho-dachówki z zastosowaniem wszelkich systemowych obróbek, ocieplenie wełna szklana lub mineralna gr. 20cm
 • Klatka schodowa – żelbetowa wylewana na budowie, spoczniki z elementów stropowych Rectobeton
 • Stolarka okienna – jednoramowa z PCV lub drewniana, szklenie- szkło podwójne zespolone, jednokomorowe. W oknach zastosowano nawiewniki firmy Helios
 • ALEF S Hydro (sterowane higrostatycznie, z dodatkowym tłumieniem). Na poddaszu okna połaciowe uchylno- obrotowe oraz kolankowe.
 • Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe do mieszkań pełne, drewniane, wzmocnione, antywłamaniowe z wizjerem, o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Drzwi do piwnic i pomieszczeń technicznych typowe, pełne, drewniane lub stalowe o odporności poż. EI30. Drzwi do piwnic lokatorskich drewniane ażurowe, do garaży stalowe o odporności poż. EI30, drzwi wejściowe do klatek schodowych- aluminiowe ciepłe, bramy garażowe stalowe, uchylne, z automatyką na pilota.
 • Tynki wewnętrzne – na ścianach i stropach tynki cementowo-wapienne kat.4 w mieszkaniach, kat. 3 na klatkach schodowych, kat. 2 w piwnicach i garażach, na ściankach z płyt kartonowo-gipsowych gładź gipsowa.
 • Posadzki – w mieszkaniach bez warstw wykończeniowych, na klatkach schodowych, w wiatrołapach, wózkarniach i suszarniach – gres, w piwnicach i garażach- posadzki cementowe izolowane poziomo.

5. Instalacje i urządzenia

Budynki wyposażone są w następujące instalacje wewnętrzne i zewnętrzne

a) Instalacja sanitarne

 • Instalacja wody zimnej
 • Instalacja wody ciepłej z istniejącej wymiennikowi ciepła
 • Instalacje i urządzenia centralnego ogrzewania z istniejącej wymiennikowi ciepła
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej
 • Instalacji kanalizacji deszczowej


b) Instalacje wentylacji

 • Instalacja wentylacji mechanicznej HELIOS – kuchnie, łazienki, w.c.
 • Instalacja wentylacji grawitacyjnej – garaże, pom. techniczne, wózkarnie, suszarnie


c) Instalacje elektryczne

 • Instalacje wewnętrzna oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych
 • Instalacja ochronna
 • Instalacja domofonowa
 • Instalacja odgromowa
 • Instalacja RTV,
 • Instalacja telefoniczna oraz Internet (wykonany w szachtach na kl. schodowych rurarz z wejściem do mieszkań na podłączenie instalacji)
 • Instalacja oświetlenia zewnętrznego.