16. 09. 29
Odsłony: 7481

Wywóz śmierci Opole

Odbiór odpadów komunalnych możliwy jest od firm, instytucji, zakładów pracy itd. z tych gmin, które nie objęły odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z obowiązująca Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbierane są przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.

Do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych proponujemy pojemniki o pojemności: 120, 240, 360, 660, 1100 litrów oraz kontenery KP7 o pojemności 7 m3.

Big Bag – worki na odpady komunalne

Do odbioru odpadów selektywnie zbieranych proponujemy:

  • pojemniki o pojemności 120, 240, 360, 660, 1100 litrów w odpowiednich kolorach pojemnika lub klapy:

pojemnik żółty /klapa żółta/ - plastik, papier
pojemnik zielony /klapa zielona/ - szkło
pojemnik brązowy - odpady biodegradowalne

  • worki plastikowe Big Bag w odpowiednich kolorach o pojemności około 80 -100 litrów:

worek niebieski – papier
worek zielony – szkło
worek żółty - plastik