o firmie

Historia

Budowana od 1974 roku Elektrownia Opole w Brzeziu stworzyła bogatą infrastrukturę komunalną w postaci osiedli mieszkaniowych w Opolu i Dobrzeniu Wielkim, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, ośrodków wypoczynkowych, sieci sanitarnych i ciepłowniczych. Nowa rzeczywistość gospodarcza lat 90-tych zmusiła Elektrownię do określenia swojej misji i miejsca na rynku, a w konsekwencji do pozbycia się wszelkiej niestatutowej działalności.


Działalność polegająca na zarządzaniu wymienioną infrastrukturą i świadczeniu usług wobec Elektrowni, mieszkańców Gminy, pracowników Elektrowni i firm powierzona została specjalnie zawiązanej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą ELKOM z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim.
Utworzenie Spółki, której udziałowcami została Elektrownia OPOLE (102 udziały) i pracownicy Spółki (111 udziałów) zapewniło dalszą pracę dla 86 pracowników Elektrowni OPOLE, przeniesionych do nowej firmy oraz możliwość świadczenia na wysokim poziomie usług na lokalnym rynku.


Władze spółki

Organami kierującymi Spółką zgodnie z Umową Spółki są:

Rada Nadzorcza, działająca aktualnie w składzie trzyosobowym

  • Justyna Topolska – Przewodnicząca
  • Paweł Szulc – Wiceprzewodoniczący
  • Bartłomiej Kusiak – Sekretarz

Zarząd Spółki, działający aktualnie w składzie dwuosobowym

  • Zenon Wereszczyński – Prezes
  • Piotr Janus – Wiceprezes

Organizację przedsiębiorstwa warunkowały cele postawione do zrealizowania w czasie jej powołania, tj.:

  • Zapewnić działalność pod względem formalnym, rachunkowym i personalnym.
  • Kontynuować działalność przejętą od Elektrowni bez uszczerbku dla klientów.
  • Penetrować rynek i rozwijać inne rodzaje działalności.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa wraz rozwojem firmy sukcesywnie ulegała zmianom.