usługi komunalne
Obsługiwane gminy

Obsługiwane gminy / odpady komunalne:

 • Opole
 • Chrząstowice
 • Dąbrowa
 • Dobrzeń Wielki
 • Komprachcice
 • Łubniany
 • Popielów
 • Tarnów Opolski
 • Turawa.

Odbiór odpadów budowlanych, poremontowych itp. z terenu powiatu opolskiego.

Zawarcie umowy

W celu zawarcia umowy stałej należy:

 • przygotować dane firmy /nazwa firmy,KRS, wypis z wpisu do ewidencji, NIP, REGON/
 • przesłać drogą mailową lub pocztą skany powyższych dokumentów
 • podać niezbędne dane do sporządzenia umowy:
 •  adres do faktury
 •  adres do korespondencji
 •  adres podstawienia pojemnika lub kontenera
 •  rodzaj pojemnika
 •  częstotliwość odbioru odpadów
 •  datę pierwszego opróżnienia
 •  rozliczenie miesięczne lub kwartalne
 •  datę rozpoczęcia umowy
 •  telefon kontaktowy

Po przygotowaniu umowy w ciągu 2-3 dni dostarczymy umowę do podpisy oraz pojemnik.

Odbiór odpadów komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych możliwy jest od firm, instytucji, zakładów pracy itd. z tych gmin, które nie objęły odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z obowiązująca

Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbierane są przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.

Do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych proponujemy pojemniki o pojemności: 120, 240, 360, 660, 1100 litrów oraz kontenery KP7 o pojemności 7 m3.

BIG BAG - WORKI NA ODPADY KOMUNALNE

Do odbioru odpadów selektywnie zbieranych proponujemy:

 • pojemniki o pojemności 120, 240, 360, 660, 1100 litrów w odpowiednich kolorach pojemnika lub klapy:

pojemnik żółty /klapa żółta/ - plastik, papier
pojemnik zielony /klapa zielona/ - szkło
pojemnik brązowy - odpady biodegradowalne

 • worki plastikowe Big Bag w odpowiednich kolorach o pojemności około 80 -100 litrów:

worek niebieski ? papier
worek zielony ? szkło
worek żółty - plastik

Wynajem kontenera KP-7

WYNAJEM KONTENERÓW OPOLE - ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH WYWÓZ GRUZU W WORKACH

Zasady zawarcia umowy lub uruchomienia zlecenia jednorazowego na odbiór odpadów budowlanych, poremontowych itp. kontenerem KP7.

Do odbioru odpadów budowlanych, poremontowych proponujemy kontenery KP7 o pojemności 7 m3.

Kontenery te mogą być podstawione jednorazowo /zlecenie/ lub na stałe /umowa/.

WYWÓZ GRUZU W WORKACH

Opróżnienia realizujemy według ustalonego harmonogramu lub po uprzednim zgłoszeniu z jednodniowym wyprzedzeniem. Przy zgłoszeniu ?Opróżnić? kontener jest opróżniany i ponownie podstawiony do Klienta, natomiast zgłoszenia ?Zabrać? kontener jest opróżniony i nie jest powtórnie podstawiany.

Aby uruchomić zlecenie lub umowę należy:

zadzwonić: 77-423-66-11 lub wysłać maila: odpady@elkom.com.pl

podać niezbędne dane:

 • nazwisko i imię lub nazwa firmy
 • adres do faktury
 • adres do korespondencji
 • adres podstawienia kontenera
 • numer PESEL lub REGON
 • numer dowodu osobistego lub NIP
 • telefon kontaktowy
 • datę i godzinę podstawienia
 • uzgodnienie wysokości zaliczki

Na podstawie podanych danych sporządzany jest druk zaliczki.

Zaliczkę Zleceniodawca uiszcza:

 • kierowcy przy podstawieniu kontenera
 • możliwa jest wpłata na konto po podaniu przez Zleceniobiorcę indywidualnego numeru konta.
Utrzymanie dróg
 • zamiatanie ulic,
 • odśnieżanie,
 • koszenie trawy opole - zamiatarka

mechaniczne zamiatanie ulic i placów oraz koszenie Opole

mechaniczne odśnieżanie Opole i posypywanie ulic i placów
Kontakt

Dział Oczyszczania i Gospodarki Odpadami

tel.: 77 423 66 11
kom.: 691 704 579
fax.: 77 423 66 04

mail.: odpady@elkom.com.pl

Andrzej Kubów - Kierownik
Tomasz Jaceńków - Zastępca Kierownika
Adam Zawalich
Kamila Niemczak-Fura
Aleksandra Madejczyk
Patrycja Nowak

 

 

Dział Oczyszczania i Gospodarki Odpadami

ELKOM sp. z o.o.
ul. Norweska 11
45-920 OPOLE


Telefony

tel.: 77 423 66 11
kom.: 691 704 579


Fax

fax.: 77 423 66 04


E-mail

odpady@elkom.com.pl