zarzadzanie nieruchomosciami
O nas

Szanowni Państwo

ELKOM Spółka z o. o.  funkcjonuje  na rynku nieruchomości od 1994 roku i dlatego też możemy powiedzieć że  o zarządzaniu Wspólnotami Mieszkaniowymi  i nieruchomościami komercyjnymi wiemy prawie  wszystko. Dzięki wysoko wykwalifikowanej i licencjonowanej kadrze oraz pełnej współpracy z członkami Zarządu gwarantujemy państwu uczciwe i rzetelne prowadzenie spraw wspólnotowych oparte na ustawie o własności lokali. 

Obecnie Elkom Spółka z o. o. zarządza 107 wspólnotami mieszkaniowymi w Opolu, Kup i Dobrzeniu Wielkim o  łącznej powierzchni ponad 249 000 m2. Fakt zarządzania tak znacznym zasobem umożliwia nam zapewnienie szerokiego zakresu usług przy jednoczesnym utrzymaniu niskich stawek wynagrodzenia za zarządzanie. 

Ideą zarzadzania nieruchomością jest racjonalne wykorzystywanie środków finansowych będących własnością właścicieli nieruchomości, utrzymania jej w należytym stanie technicznym i obniżenia koszt utrzymania powierzchni wspólnej wraz z dbałością o estetykę w celu podniesienia wartości rynkowej nieruchomości. Dzięki naszym systemom informatycznym i telekomunikacyjnym zapewniamy państwu najszybszą i najwygodniejszą formę kontaktu, informacji  jak i weryfikacji płatności państwa lokali. 

Jesteśmy przekonani że jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej spełnimy państwa oczekiwania i będziemy prawidłowo realizować podstawowe cele właścicieli.

Oferta

Od 1996 roku zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do Właścicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych, którym oferujemy kompleksową obsługę ich nieruchomości. Przyjmiemy również w zarząd i administrację budynki komunalne, wojskowe, prywatne, spółdzielcze, komercyjne oraz inne nieruchomości.

Co nas wyróżnia?

 • wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości
 • znajomość potrzeb i wymagań naszych Klientów
 • elastyczność i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb
 • fachowa i rzetelna obsługa
 • racjonalne gospodarowanie funduszami zapewniające minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości
 • atrakcyjne ceny usług

Po prostu mieszkaj - MY zajmiemy się resztą!

 • oferujemy indywidualne pakiety usług administracyjno-zarządczych, starannie dopasowane do potrzeb Wspólnoty i jej Mieszkańców
 • dążymy do optymalizacji kosztów ograniczając do maksimum koszty administracyjne oraz szukając lepszych i tańszych wykonawców usług
 • dbamy o jawność i przejrzystość wydatków ponoszonych na koszty zarządu i usługi zewnętrzne

OFERTA WSPÓŁPRACY - Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Zakres wykonywanych przez nas usług może być modyfikowany w zależności od potrzeb.
W standardzie przedstawia się on następująco:

Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami

 • Uzyskanie bezzwrotnej premii termomodernizacyjnej z BGK wynoszącej 25% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację inwestycji
 • Przygotowanie konkursu ofert na wykonawstwo robót budowlanych
 • Opracowanie planu zarządzania nieruchomością
 • Prowadzenie księgowości wspólnoty mieszkaniowej
 • Windykacja należności od dłużników
 • Organizacja zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • Przeprowadzenie zmiany dotychczasowego zarządcy nieruchomości

Organizacja wspólnoty mieszkaniowej przejętej w zarządzanie
Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, a oferowana przez nas usługa ma na celu sformalizowanie jej istnienia i obejmuje:

 • Wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji Regon
 • Wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP
 • Utworzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Stworzenie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał

Czynności związane z obsługą wspólnoty mieszkaniowej i jej członków

 • Protokolarne przejęcie nieruchomości;
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie ewidencji właścicieli lokali;
 • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 • Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych;
 • Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;
 • Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;
 • Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;


Czynności związane z obsługą rachunkową wspólnoty mieszkaniowej

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i stosownymi uchwałami;
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów odbywałyby się w ustalonych odstępach czasu) , funduszu remontowego;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej;
 • Obsługa związana z bankiem i pocztą.


Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości;
 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
 • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
 • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.

Zasady współpracy ze wspólnotą i obowiązki zarządcy

 • Stały kontakt z właścicielami lokali;
 • Dyspozycyjność administratora;
 • Stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy członkami Wspólnoty i zarządcą przez e-mail, strony www firmy, telefon;
 • Przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej w celu przedstawienia:wyników finansowych za rok ubiegły, wstępnego projektu rocznego planu gospodarczego i remontowego wspólnoty,sprawozdania o stanie finansów w zakresie wpływów z pożytków otrzymywanych z nieruchomości wspólnej (reklamy, najem, parking itp.);
 • Okresowe spotkania z Zarządem dotyczące spraw bieżących z możliwością składania Zarządowi Wspólnoty w określonych terminach sprawozdań z wykonywanych czynności;
 • Działanie w celu powiększenia pożytków Wspólnoty, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam;
 • czynności i obowiązków przekraczających zwykły zarząd nieruchomością i innych usług, które będą konieczne do wykonania zlecenia Zarządu i wykonania planówWspólnoty w oparciu o pisemne uzgodnienia i pełnomocnictwa Zarządu Wspólnoty.
 • Wysokość wynagrodzenia Zarządcy, ustalana indywidualnie dla każdej nieruchomości, uzależniona jest od zakresu świadczonych usług i wielkości nieruchomości.

 

Druki do pobrania

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu (od 01.01.2021)


Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu (Rodziny wielodzietne)


Oświadczenie o ilości pojemników i ich pojemności w lokalu (Lokale użytkowe)


Oświadczenie o dostarczaniu korespondencji dotyczącej Wspólnoty Mieszkaniowej


Podanie o zwrot nadpłaty z tytułu opłat za lokal


Wniosek o dostęp do Internetowej Obsługi Kontrahenta


Formularz

Do działu księgowego

Pola z gwiazdką * są wymagane


Do działu technicznego

Pola z gwiazdką * są wymagane

E-Faktury
Usługodawcy i dostawcy mediów - dla Wspólnot Mieszakaniowych:
faktury.zn@elkom.com.pl
Rachunki, Noty i  inne dokumenty księgowe - dla Wspólnot Mieszakaniowych:
rachunki.zn@elkom.com.pl
Kontakt

Dział Zarządzania Nieruchomościami

Zastępca Kierownika ds finansowych i rozliczeń
Magdalena Rogowicz

Zastępca Kierownika
Piotr Lichtański

Siedziba Działu
ul. Piotrkowska 17, 45-304 Opole

Kancelaria
Dominika Pason
tel. 77 457 99 95

Adres e-mail: zarzadca@elkom.com.pl


Dział Rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych

Obsługa finansowa Wspólnot Mieszkaniowych, rozliczanie dostawy wody i odprowadzenia ścieków , rozliczanie dostaw energii cieplnej i podgrzania wody, windykacja, obsługa kredytów Wspólnot Mieszkaniowych

Adres e-mail: wspolnota@elkom.com.pl

Aneta Gumała, Ewa Więcek
tel. 77 400 81 12
Jolanta Sosińska, Aleksandra Spon
tel. 77 400 81 13
Joanna Newiger
tel. 77 400 81 14
Magdalena Franków, Elżbieta Kiera
tel. 77 400 81 15

Godziny obsługi klienta  - Dział Rozliczeń:

 • Poniedziałek: 9.00 - 13.00
 • Wtorek: 9.00 - 13.00
 • Środa: nieczynne
 • Czwartek: 9.00 - 17.00
 • Piątek: nieczynne

Kancelaria - Dominika Pason - tel. 77 457 99 95
Obsługa Najmu - tel. 77 457 99 95


Dział Eksploatacji i Dział Techniczny Wspólnot Mieszkaniowych 

Zgłaszanie awarii i usterek, techniczne utrzymanie budynków, bieżąca eksploatacja

Adres e-mail: zarzadca@elkom.com.pl

Dział Eksploatacji - tel. 77 457 99 95
Jadwiga Nawrocka

Dział Techniczny - tel. 77 400 82 12
Henryk Węgiel, Wojciech Dulniak, Damian Cyfka

Godziny obsługi klienta - Dział Eksploatacji i Dział Techniczny:
Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 15.00


Zgłaszanie odczytów liczników (wodomierze, ciepłomierze)
Adres e-mail: odczyty.pn@elkom.com.pl  


Uchwały Wspólnot, głosowanie w trybie indywidualnym, przesyłanie kart do głosowania
Adres e-mail: uchwaly.pn@elkom.com.pl  


Przesyłanie faktur:
Adres e-mail: faktury.zn@elkom.com.pl  


Przesyłanie rachunków, not i innych dokumentów księgowych:
Adres e-mail: rachunki.zn@elkom.com.pl  


Pogotowie techniczne Wspólnot Mieszkaniowych - na wypadek wystąpienia awarii, poza godzinami urzędowania biura, Dyżurni Pogotowia Technicznego przyjmują zgłoszenia telefonicznie: pod nr tel. 77 454-35-40

 • w dni robocze w  godzinach od 15:00 do 22:00
 • w dni wolne od pracy w godzinach od 6:00 do 22:00
 • oraz we wszystkie dni tygodnia od 22:00 do 7:00  

Pogotowie techniczne przyjmuje zgłoszenia w sytuacjach awaryjnych:

 • zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców,
 • zalania sąsiadów lub pomieszczeń wspólnych,
 • braku napięcia w zabezpieczeniu przed licznikiem,
 • w innych przypadkach spowodowanych nagłym, nieszczęśliwym zdarzeniem losowym.


 

IOK

Wprowadzenie

Internetowa Obsługa Kontrahenta pozwala na udostępnianie wybranych informacji przez ELKOM poszczególnym kontrahentom za pośrednictwem sieci WWW. Każdy kontrahent otrzymuje unikalny identyfikator i hasło, które pozwala na dostęp do danych z poziomu przeglądarki internetowej.

Rejestracja

Uzyskanie dostępu do Internetowej Obsługi Kontrahenta wymaga wypełnienia i złożenia wniosku o dostęp oraz akceptacji zasad korzystania z systemu. Wniosek należy przedłożyć osobiście w siedzibie ELKOM ul. Piotrkowska 17 w Opolu . Przy składaniu wniosku należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek o dostęp oraz zasady korzystania z systemu dostępne są poniżej.


Wniosek o dostęp do Internetowej Obsługi Kontrahenta


Zasady korzystania z IOK


Internetowa Obsługa Kontrahenta 

LOGOWANIE

iMieszkaniec.pl
FAQ
Na jakiej podstawie prawnej działa zarządca i administrator nieruchomości?

Zarządca i administrator nieruchomości działa na podstawie szeregu aktów prawnych i przepisów wykonawczych, w tym:

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997 r.
 • Komunikat Ministra Budownictwa z dn. 6 grudnia 2006 r. w sprawie uzgodnienia standardów zawodowych zarządców nieruchomości
Co to jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa to coś w rodzaju zrzeszenia właścicieli mieszkań żyjących w jednym budynku. Powstaje, bo ktoś musi się zajmować blokiem jako całością - płacić rachunki za światło na klatce schodowej czy podwórku, dbać o remont dachu, jeśli zacznie przeciekać itp. Wspólnoty się nie zakłada. Powstaje ona z mocy prawa. Wystarczy, że dotychczasowy właściciel budynku (prywatna osoba, deweloper, gmina, wojsko) sprzeda komuś choćby jeden lokal. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to lokal mieszkalny, czy użytkowy. Wystarczy akt notarialny i wpis do księgi wieczystej. Zasady, na jakich działa wspólnota, określa ustawa o własności lokali.

źródło: www.gazeta.pl

Kto decyduje o wysokości opłat, które wnoszę do Wspólnoty?

O wysokości opłat w danym roku decyduje Ogólne Zgromadzenie Właścicieli podczas zebrania rocznego lub w formie uchwały podjętej w ciągu roku przy zachowaniu przepisów regulowanych Ustawą o własności lokali.

Kiedy powstaje Wspólnota Mieszkaniowa?

Zgodnie z Ustawą o Własności lokali, Wspólnota powstaje z mocy prawa, z chwilą sprzedaży pierwszego mieszkania czy lokalu użytkowego.

Dlaczego na początku otrzymywałem faktury, a teraz otrzymuję noty obciążeniowe?

Do momentu podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu każdy z mieszkańców był jedynie użytkownikiem lokalu, którego właścicielem był deweloper. Rozliczenia dokonywane były zatem pomiędzy właścicielem - deweloperem a mieszkańcem użytkującym lokal po jego odbiorze (rozliczenia mogą być też prowadzone przez wyspecjalizowany w takiej obsłudze podmiot, np. firmę administrującą nieruchomościami). Z uwagi na fakt, że Wspólnota Mieszkaniowa nie jest płatnikiem VAT, prowadzi uproszczoną księgowość i wystawia noty obciążeniowe, z chwilą jej powstania właściciele lokali nie otrzymują już faktur a noty.

Dlaczego muszę płacić za utrzymanie placu zabaw i pomieszczenia fitness?

W ofercie deweloperów lub na rynku wtórnym znajduje się wiele nieruchomości posiadających dodatkowe atuty takie jak: sauna, fitness, korty tenisowe, tereny zielone etc. Kupując lokal, każdy z mieszkańców nabywa jednocześnie udział w tych właśnie dodatkowych częściach nieruchomości. Korzystanie z udogodnień jakie dają wiąże się również z koniecznością ponoszenia kosztów ich utrzymania (np. konserwacji, sprzątania).

Czy pieniądze, które wpłacam z tytułu opłat za mieszkanie trafiają na konto administratora?

W żadnym wypadku - Wspólnota posiada własne odrębne konto, na które wpływają pieniądze od właścicieli mieszkań.

Jaka jest różnica między administratorem a zarządcą?

Administrator wykonuje usługi bieżącego administrowania i opieki nad nieruchomością, działa na polecenie Zarządu Wspólnoty; Zarządca natomiast nie tylko administruje nieruchomością, ale jest dodatkowo odpowiedzialny za całościową politykę finansowo-gospodarczą nieruchomości, a także jej utrzymanie w jak najlepszym stanie technicznym. Oznacza to iż zarządca samodzielnie prowadzi wszelkie sprawy organizacyjne i administracyjne dot. nieruchomości i jest przez właścicieli rozliczany z efektywności prowadzonych działań, m.in. w zakresie optymalizacji kosztów oraz zwiększania walorów rynkowych i użytkowych nieruchomości.

Według jakiego kryterium ustalony jest podział kosztów?

Ustawa o własności lokali zobowiązuje do podziału kosztów według udziałów w nieruchomości (wskazanych w akcie notarialnym nabycia lokalu). Prawidłowy, a więc w miarę sprawiedliwy podział kosztów często jest jednak przedmiotem dodatkowych ustaleń między właścicielami i wynika ze specyfiki nieruchomości.

Kto dba o czystość na terenie Nieruchomości?

Kontrolą i utrzymaniem czystości na terenie nieruchomości zajmują się osoby bezpośrednio zatrudnione przez Wspólnotę lub pracownicy specjalistycznych firm utrzymujących czystość, działających pod nadzorem administratora obiektu. Wyboru firmy/pracownika dokonuje Zarząd lub zarządca nieruchomości po przeprowadzeniu konkursu ofert.

Czy nieruchomość jest ubezpieczona?

Oczywiście, nieruchomość posiada polisę ubezpieczeniową od ognia i zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie obejmuje jednakże jedynie wspólne części nieruchomości. Indywidualne lokale i ich wyposażenie właściciele ubezpieczają we własnym zakresie.

Czy z administratorem mogę się skontaktować e-mailem?

Tak, wszyscy nasi pracownicy posługują się pocztą elektroniczną. Ponadto każdy właściciel lokalu ma możliwość otrzymywania drogą elektroniczną większości informacji dotyczących nieruchomości.

Komu należy zgłaszać problemy i uwagi związane z nieruchomością?

Wszelkie sygnały z Państwa strony stanowią dla nas cenną informację - jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Do Państwa dyspozycji są nasi pracownicy w biurze (adres w danych kontaktowych), istnieje możliwość zgłaszania uwag telefonicznie pod nr 77 457 99 95 oraz e-mailem: zarzadca@elkom.com.pl .

Czym właściwie zajmuje się administrator?

Administrator jest opiekunem Państwa nieruchomości i "prawą ręką" Zarządu Wspólnoty. Administrator kontroluje pracę firm sprzątających, ochroniarskich, ogrodniczych. Jest odpowiedzialny za obsługę kancelaryjno ? biurową wspólnoty (przygotowywanie wzorów uchwał, wzorów pism), poszukiwanie ofert firm obsługujących Państwa nieruchomość. Jest także pierwszym ogniwem kontaktu w przypadku skarg, uwag i problemów zgłaszanych przez Państwa. W takich sytuacjach praca administratora - ujmując rzecz krótko - sprowadza się do rozwiązania problemu.

Czy jako mieszkańcy mamy wpływ na to komu zarządca zleca prace porządkowe, naprawy itp.?

Jak najbardziej. Bezpośredni wpływ na wybór wykonawcy ma Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeśli zaś nie ma Zarządu tylko firma zarządzająca, macie Państwo wpływ na wybór poprzez ustalenie limitu wynagrodzenia za prace i rozliczanie zarządcy z wyników pracy podmiotu świadczącego usługi

Czy nasza wspólnota ma jakieś możliwości pozyskania środków np. na remonty?

Poza wpłatami od współwłaścicieli nieruchomości istnieje możliwość pozyskiwania środków z instytucji finansowych. Od ponad 10 lat banki wyspecjalizowane w obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych udzielają długoterminowych kredytów, które spłacane są z wpłat na fundusz remontowy. Dobry zarządca lub administrator na stałe współpracujący z odpowiednimi bankami bez trudu pomoże wybrać dobrą ofertę kredytową i pozyskać środki na inwestycje. Istnieje ponadto możliwość uzyskania dofinansowania ze środków państwowych lub unijnych w zależności od założeń inwestycyjnych.

Czy administrator może w imieniu mieszkańców występować do dewelopera o usunięcie wad i usterek w budynku?

Tak, jest to jeden z obowiązków wpisanych do umowy o administrowanie. Profesjonalnie działający administrator występuje z listą wad i usterek regularnie, najczęściej w oparciu o program informatyczny pozwalający na sprawną identyfikację spraw załatwionych i "w toku| tak, by nie pominąć niczego co jest istotne z punktu widzenia mieszkańców.

Czemu służy "zebranie roczne"? Czy warto w ogóle brać w nim udział?

Zebranie roczne to nic innego jak spotkanie całej społeczności, Wspólnoty mieszkańców - współwłaścicieli nieruchomości. Podczas spotkania omawiane są wszystkie najistotniejsze sprawy takie jak: planowanie wydatków, wybór przedstawiciela Wspólnoty (zarządu), głosowanie wszelkiego rodzaju uchwał. Każde z zebrań przewiduje również czas na dyskusję, a więc staje się forum wymiany opinii, poglądów i uwag. Serdecznie zachęcamy do udziału w zebraniach - to Państwo jesteście gospodarzami i decydentami, Państwa głos ma realny wpływ na stan Państwa nieruchomości!

Czy jeśli nie jestem w zarządzie wspólnoty, mam jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje w moim budynku?

Oczywiście. Prawo do kontroli pracy Zarządu, administratora czy zarządcy budynku służy każdemu właścicielowi mieszkania czy lokalu użytkowego. W każdej sprawie dot. nieruchomości możecie Państwo zwrócić się telefonicznie, pisemnie (e-mailowo lub tradycyjnie) do administratora lub zarządcy. Jest też, jak najbardziej, możliwość osobistego spotkania i udzielenia wyjaśnień dot. nurtujących Państwa kwestii.

UNIQA
Strefa Mieszkańca

DODATEK  MIESZKANIOWY

 

Przypominamy, że od 1 lipca 2021r.  zmienił się sposób  wyliczenia dochodu gospodarstwa domowego, uprawniającego do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Powyższa nowelizacja wprowadziła korzystniejsze zmiany dla wnioskodawców, w stosunku do sposobu wyliczenia dochodu dla wniosków złożonych dotychczas.

Ponadto,  zgodnie z załącznikiem do Uchwały Rady Miasta  Opola z dnia 29.04.2021r. ,  od dnia  1 lipca br. obowiązują nowe wzory WNIOSKÓW  O DODATEK MIESZKANIOWY.

Szczegółowe informacje o warunkach uprawniających do otrzymania w/w  świadczenia oraz wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego  dostępne są na stronie: https://www.mcs.opole.pl/p,70,dodatek-mieszkaniowy

Dział Zarządzania Nieruchomościami

ELKOM sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 17
45-304 OPOLE


Kancelaria

77 457 99 95


Zgłaszanie usterek

77 400 82 12


Pogotowie techniczne

od 15:00 do 6:00 oraz w dni wolne i Święta 24 godziny na dobę
77 454-35-40